Full member

About TINC on NanoBio.cz


Nanopaprika - není koření jako koření

Počin jednoho maďarského studenta, který se rozrostl do jednoho z nějvětších informačních portalů o nano~. Naleznete zde desítky odkazů na weby věnující se této problematice. Využít můžete diskusní fórum a váš problém rozebrat přímo s odborníky z celého světa.

(Nanopaprika - no spices as a condiment

Achievementof a Hungarian student which has grown into one of the biggest information portal about nano ~. You can find here dozens of links to sites dedicated to this issue. You can use the discussion forum and analyze your problem directly with experts from around the world.
)

Source: http://www.nanobio.cz/viewpage.php?page_id=6
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of The International NanoScience Community - Nanopaprika.eu to add comments!

Join The International NanoScience Community - Nanopaprika.eu

Activity

sridhar is now a member of The International NanoScience Community - Nanopaprika.eu
yesterday
vashista v updated their profile photo
yesterday
Sivakami A posted a blog post
yesterday
Nanofluids,Nano solar Cell
More…