Szeretnénk figyelmükbe ajánlani az alábbi, most megjelent könyvet, mely a mai naptól kapható: http://www.eotvoskiado.hu/kemia/5060-bevezetes-a-nanoszerkezetu-anyagok-vilagaba.html Csanády Andrásné - Kálmán Erika - Konczos Géza (szerk.) Bevezetés a nanoszerkezetű anyagok világába A jövő anyagtechnológiája kétirányú megközelítéssel törekszik új eredményekre: a nanovilág feltárásával és a nano- felől a mikrovilágon át a makroméretű anyagok tökéletesítésével. A nanoméretek tartományában (< 100 nm) meghatározó jelentőségre tesznek szert a határfelületek a szemcsebelsőkhöz képest (alapvető változás a határfelület/térfogat arányban). Méreteffektusok lépnek fel akkor, amikor valamely fizikai mennyiség jellegzetes hossza, pl. az elektronok szabad úthossza, a mágneses doménméret, a diszlokációk távolsága stb. összemérhetővé válik a tanulmányozott anyag geometriai méreteivel. A Bevezetés a nanoszerkezetű anyagok világába ávolról sem vállalkozhatott a vonatkozó terület minden ígéretes újdonságának bemutatására. A tárgyalt területeket azonban sokoldalúan járta körbe a fő fejezeteken belül (Anyagcsaládok; Előállítási módszerek; Vizsgálati módszerek; Tulajdonságok); az egyes, látszólag önálló fejezetek valójában kiegészítik egymást. A szerkesztők és szerzők arra törekedtek, hogy az általuk feldolgozott területeken, a sokféle tudományos és műszaki területet érintő munkában minél szélesebb körben jelenjenek meg a sokszínű hazai eredmények is. Kiadás éve: 2009 Kiadó: ELTE Eötvös Kiadó Kft. Nyelv: HU ISBN: 9789 6328 4053 6 Kötés: keménytábla Oldalszám: 313
Votes: 0
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of The International NanoScience Community - Nanopaprika.eu to add comments!

Join The International NanoScience Community - Nanopaprika.eu