Nanoelőadások Miskolcon (in Hungarian)

MEGHÍVÓ

 

az MTA Kolloidkémiai és Anyagtudományi Munkabizottság

a  Nanoanyagok és Nanotechnológiák Albizottságból és a Felületkémiai és Nanoszerkezeti Munkabizottságból meghívott előadókkal és résztvevőkkel kibővített

2011. június 9-10-i ülésére

 

Az ülés helye:

 

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány

Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet (BAY-LOGI-NANO)

cím: 3519 Miskolctapolca,  Iglói út 2. 

Program

 

2011. június 09. (csütörtök)

10:00-10:10       Megnyitó

10:10-10:40       Kiss Éva (ELTE, Kémiai Intézet): Polimer gyógyszerhordozók

10:40-11:10       Robotka Hermina, Szebeni János, Báthori György (Bay-Logi-Nano): Liposzóma alapú gyógyszerformulázás és nanotoxikológia

11:10-11:30       Kávészünet

11:30-12:00       Kovács Barna (Pécsi Egyetem, Általános és Fizikai Kémia Tsz): Nanobead alapú szenzorok

12:00-12:30       Sáfrán György (MTA-MFA): Nagymolekulájú oldószergőzök érzékelése nanoszemcsés Au vékonyrétegekkel. Nanoanyagok és Nanotechnológiák albizottság meghivott előadója

12:30-13:30       Ebéd

13:30-14:00       Berkó András (MTA KKK – SzTE, Reakciókinetikai Kutatólaboratórium): Több komponensű nanorészecskék méret- és összetétel-kontrollált növesztése TiO2(110) felületen Felületkémiai és Nanoszerkezeti Munkabizottság meghivott előadója

14:00-14:30       Kaptay György (Bay-Logi-Nano): Az SI rendszer reformja, avagy miért nem elég nekünk 5 alap mértékegység? (+ természeti állandók-e az atomtömegek?)

14:30-14:50       Kávészünet

14:50-15:20       Számel György, Jarabek Tamás, Koska Péter (Bay-Logi-Nano): Aerogél és nanoezüst: gyártsuk vagy csak mérjük?

15:20-15:50       Babcsán Norbert, Beke Sándor, Makk Péter (Bay-Logi-Nano) Fémhabok, magas hőmérsékletű kolloidok: hogyan csináljuk?

15:50-18:30       Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány: Laborlátogatások bemutatással, Babcsány Norbert és Kaptay György bevezetésével  (Hegman Norbert – TEM, Sóki Péter - 3D radioszkópia, etc.)     

 

18:30-20:00       Vacsora

 

 

2011. június 10. (péntek)

 

09:00-09:30       Iván Béla (MTA-KKKI):  Nanoszerkezetű amfifil polimer kotérhálók és gélek: új típusú nanohibridektől intelligens gyógyszerkibocsátó mátrixokig  

09:30-10:00       Bárány Sándor (Miskolci Egyetem): Diszpergált részecskék/nanokolloidok stabilizálása polimerekkel

10:00-10:30       Serra Bendegúz, Berka Márta, Bányai István (Debreceni Egyetem, Kolloidkémia és Környezettudományi Tsz.): Kolloidok a mágnesben II. Gátolt diffúzió porózus rendszerekben

10:30-10:50       Kávészünet

10:50-11:20       Balázsi Csaba (MTA-MFA): Diszpergált oxidkerámia szemcsékkel erősített nanoszerkezetű acélok előállítása es vizsgalata. Nanoanyagok és Nanotechnológiák albizottság meghivott előadója

11:20-11:50       Babcsánné Kiss Judit (Bay-Logi-Nano): Ion implantált kerámiák tribológiája

11:50-12:20       Pászli István (ELTE, Kémiai Intézet): A fajlagos felület mérés egy gyors módszere

12:20-12:50       Egyebek

12:50-13:50       Ebéd

 

 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

 

       Dr. Filipcsei Genovéva                                                   Dr. Tombácz Etelka s.k.

a mb. titkára                                                                a mb. elnöke

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of The International NanoScience Community - Nanopaprika.eu to add comments!

Join The International NanoScience Community - Nanopaprika.eu