VII. Magyar SPM találkozó (in Hungarian)

09:30 - 10:00 Regisztráció10:00 - 10:15 Megnyitó10:15 - 11:45 Biológiai atomi erőmikroszkópos szekció12:00 - 13:00 Ebéd13:00 - 14:15 Pásztázó alagútmikroszkópos szekció14:15 - 14:45 Kávészünet14:45 - 16:00 Atomi erőmikroszkópos szekció

Részletes program

09:30 – 10:00 Regisztráció (kávé, tea, beszélgetés)

10:00 – 10:15 Megnyitó

Biológiai atomi erőmikroszkópos szekció Vezeti: Váró György

10:15 – 10:30 Pénzes Csanád Botond, Kiss Éva: Biológiai jelentőségű felületi rétegek
morfológiájának tanulmányozása, ELTE Fizikai Kémiai Tanszék

10:30 – 10:45 Keresztes Zsófia: Fehérje és sejtmintázatok vizsgálata atomi erő-
mikroszkópiával, MTA Kémiai Kutatóközpont, Nanokémiai és Katalízis Intézet

10:45 – 11:00 Ricardo H. J. Pires, Miklós Kellermayer: Protein Conformational Disorders
and AFM: Imaging and Force Spectroscopy, SOTE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

11:00 – 11:15 Nagy Krisztina, Szegletes Zsolt, Váró György: Kazein rétegek felépülésének
megfigyelése plielektrolit film felületén, MTA Szegedi Biológiai Központ, Biofizikai
Intézet

11:15 – 11:30 Bozó Tamás, Kellermayer Miklós: Felületadszorbeált liposzómák atomi
erőmikroszkópos vizsgálata, SOTE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

11:30 – 11:45 Végh A. Gergely, Szegletes Zsolt, Váró György: Élő endotél sejtek
biomechanikai vizsgálata atomi erőmikroszkóppal, MTA Szegedi Biológiai Központ,
Biofizikai Intézet

12:00 – 13:00 Ebéd (a kiállító cégek által szponzorálva)

Pásztázó alagútmikroszkópos szekció Vezeti: Kokavecz János

13:00 – 13:15 Csarnovics István, Szabó István: Morfológiai átalakulások atomi
erőmikroszkópos vizsgálata optikai adatrögzítő anyagokban, Debreceni Egyetem, Fizikai
Intézet

13:15 – 13:30 Márk I. Géza: A pásztázó alagútmikroszkóp tűjének hatása a grafén
elektronállapotaira, MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet

13:30 – 13:45 Berkó András, Balázs Nándor, Majzik Zsolt: A pásztázó alagútmikroszkóp
alkalmazása oxid felületeken hordozott összetett nanorészecskék vizsgálatára, MTA
Kémiai Kutatóközpont, Nanokémiai és Katalízis Intézet, Szegedi Tudományegyetem,
Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

13:45 – 14:00 Dobrik Gergely: Grafén atomi pontosságú megmunkálása SPM és termikus
módszerekkel, MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet

14:00 – 14:15 Majzik Zsolt, Vladimir Chab, Pavel Jelinek: STM-AFM képek egyidejű
felvételére alkalmas Q-PLUS technika és néhány alkalmazása, Cseh Tudományos
Akadémia, Fizikai Intézet

14:15 – 14:45 Kávészünet

Általános atomi erőmikroszkópos szekció Vezeti: Berkó András

14:45 – 15:00 Turzó Kinga: Az atomi erőmikroszkópia alkalmazásai a
fogorvostudományban, Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar,
Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék

15:00 – 15:15 Hegman Norbert, Váczi Tamás: Pásztázó szondamikroszkópos lokális
anyagtulajdonság mérési lehetőségek a Bay Zoltán Alapítvány Nanometrológia
Laborjában, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, Nanometrológiai Csoport

15:15 – 15:30 Kokavecz János, Benedek Ferenc: Digitális lock-in erősítő fejlesztése
nagysebességű biológiai atomi erőmikroszkópos alkalmazásokhoz, Szegedi
Tudományegyetem, Műszaki és Anyagtudományi Intézet

15:30 – 15:45 Szalai Anikó, Sipos Áron, Csete Mária: Biológiai anyagok atomi
erőmikroszkópos vizsgálata periodikus mintázatú felületeken, Szegedi Tudományegyetem,
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

15:45 – 16:00 Artur Kulinczak: Advanced Instrumentation for Nanotechnology, Agilent
Technologies

16:00 – 16:10 A találkozó zárása

VII_SPM_talalkozo_vegleges.pdf

Views: 124

Comment

You need to be a member of The International NanoScience Community to add comments!

Join The International NanoScience Community

Welcome - about us

Welcome! Nanopaprika was cooked up by Hungarian chemistry PhD student in 2007. The main idea was to create something more personal than the other nano networks already on the Internet. Community is open to everyone from post-doctorial researchers and professors to students everywhere.

There is only one important assumption: you have to be interested in nano!

Nanopaprika is always looking for new partners, if you have any idea, contact me at editor@nanopaprika.eu

Dr. András Paszternák, founder of Nanopaprika

Partner network:

Next partner events of TINC

We are Media Partner of:

© 2019   Created by András Paszternák, PhD (founder).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service