New nanobook in Hungarian: Bevezetés a nanoszerkezetű anyagok világába (post in Hungarian)

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani az alábbi, most megjelent könyvet, mely a mai naptól kapható:

http://www.eotvoskiado.hu/kemia/5060-bevezetes-a-nanoszerkezetu-any...


Csanády Andrásné - Kálmán Erika - Konczos Géza (szerk.)


Bevezetés a nanoszerkezetű anyagok világába


A jövő anyagtechnológiája kétirányú megközelítéssel törekszik új eredményekre: a nanovilág feltárásával és a nano- felől a mikrovilágon át a makroméretű anyagok tökéletesítésével. A nanoméretek tartományában (< 100 nm) meghatározó jelentőségre tesznek szert a határfelületek a szemcsebelsőkhöz képest (alapvető változás a határfelület/térfogat arányban). Méreteffektusok lépnek fel akkor, amikor valamely fizikai mennyiség jellegzetes hossza, pl. az elektronok szabad úthossza, a mágneses doménméret, a diszlokációk távolsága stb. összemérhetővé válik a tanulmányozott anyag geometriai méreteivel. A Bevezetés a nanoszerkezetű anyagok világába ávolról sem vállalkozhatott a vonatkozó terület minden ígéretes újdonságának bemutatására. A tárgyalt
területeket azonban sokoldalúan járta körbe a fő fejezeteken belül (Anyagcsaládok; Előállítási módszerek; Vizsgálati módszerek; Tulajdonságok); az egyes, látszólag önálló fejezetek valójában kiegészítik egymást. A szerkesztők és szerzők arra törekedtek, hogy az általuk feldolgozott területeken, a sokféle tudományos és műszaki területet érintő munkában minél szélesebb körben jelenjenek meg a sokszínű hazai eredmények is.

Kiadás éve: 2009
Kiadó: ELTE Eötvös Kiadó Kft.
Nyelv: HU
ISBN: 9789 6328 4053 6
Kötés: keménytábla
Oldalszám: 313

Views: 162

Comment

You need to be a member of The International NanoScience Community to add comments!

Join The International NanoScience Community

Welcome - about us

Welcome! Nanopaprika was cooked up by Hungarian chemistry PhD student in 2007. The main idea was to create something more personal than the other nano networks already on the Internet. Community is open to everyone from post-doctorial researchers and professors to students everywhere.

There is only one important assumption: you have to be interested in nano!

Nanopaprika is always looking for new partners, if you have any idea, contact me at editor@nanopaprika.eu

Dr. András Paszternák, founder of Nanopaprika

Partner network:

Next partner events of TINC

We are Media Partner of:

© 2019   Created by András Paszternák, PhD (founder).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service