Nanokapillárisok - Atomki-szeminárium (in Hungarian)


Az MTA Atommagkutató Intézetének előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2012. április 5-én, csütörtökön 11:00-kor


                    Juhász Zoltán
                      (Atomki)


1. Ion - felület kölcsönhatások nanokapillárisokban
2. Energetic H- emission in collisions of H-bearing molecules and
  molecular ions

címmel intézeti habilitációs előadás tart.
Az előadás előtt 10:30-tól tea, vendégeket szívesen látunk.


                                          Máté Zoltán


Kivonat:

1. Ion-felület kölcsönhatások nanokapillárisokban

Lassú ionok képesek áthaladni szigetelő fóliákban kialakított vékony
kapillárisokon, még akkor is, ha viszonylag nagy beesési szögben érkeznek
az ionok. A jelenséget, amit nemrég fedeztek fel, a kapillárisok
önszervező módon történő feltöltődése okozza, ami az ionok egy jelentős
részénél megakadályozza, hogy azok a felület közelébe jussanak. Az átjutó
ionok így nagyrészt megtartják eredeti töltésállapotukat, és a
kapillárisok irányába terelődve távoznak. Ez a jelenség alkalmazásokban is
szerepet játszik, ahol ionokat irányítanak kis csövecskékkel, de az
önszervező jelenség megértése alapkutatás szempontjából is érdekes. Az
előadásomban beszámolok az ATOMKI-ben végzett kutatásainkról, amelyekben
néhány 100 nm átmérőjű kapillárisokon átjutott, eredeti töltésállapotú
ionok mellett vizsgáltuk a részlegesen vagy teljesen semlegesítődött
lövedékionok kétdimenziós szögeloszlásait is. Némileg meglepő módon,
jelentős semleges komponenst figyeltünk meg, míg a részlegesen
semlegesítődött ionok aránya elhanyagolható volt. A semlegesített
lövedékek a felülettel való kölcsönhatásban jönnek létre, és mivel egyenes
vonalban repülnek, megmutatják, hol kerültek kölcsönhatásba a felülettel.
Ez nagyobb bepillantást ad a kapillárisfalak feltöltődésének folyamatába,
mint csupán az eredeti töltésállapotú ionok tanulmányozása. Részletesen
tanulmányoztuk a szögeloszlások dinamikáját mind az eredeti töltésállapotú
ionokra és a semleges részecskékre, és az eredményeket más
laboratóriumokban mért eredményekkel is összehasonlítottuk. Oszcillációkat
figyeltünk meg a kilépő ionok irányszerinti eloszlásában, ami a
kapillárisok ellentétes oldalain kialakuló feltöltött szigeteknek
köszönhető.  A semleges részecskéknél is tapasztaltunk oszcillációkat, de
kisebbet és fázisban eltérőt. Ezekből a megfigyelésekből következtetni
tudtunk a semlegesítődés módjára. Több anyagot vizsgáltunk meg a kutatás
során, melyek esetenként nagyon eltérően viselkedtek. Ez jelzi, hogy egy
nagyon összetett jelenségről van szó, amelynek teljes megértéséhez
szisztematikus kísérleti munka kell.

2. Energetic H- emission in collisions of H-bearing molecules and
  molecular ions

Emission of negatively charged particles has been investigated in
collisions of 7-keV OH+ ions with Ar atoms and acetone molecules. In
addition to electron emission, the formation of  H- anions was observed in
both collision systems. According to a kinematic analysis, these hydride
anions were produced in close atom-atom collisions. The results obtained
with Ar provide the demonstration that a negative hydrogen ion can be
emitted with large kinetic energy when a positive H-bearing molecular ion
suffers a binary collision with a single atomic center. In the case when
the hydroxyl cation collides with an acetone molecule, beside this
process, emission of H- ions was observed in a wide range of velocities,
by detachment of H-centers from the target. The presently observed routes
for formation of H- are of potential interest for a detailed description
of the collision events in the interstellar medium and planetary
atmospheres. A non negligible H- production in biological tissues could be
relevant for ion therapy and for radiolysis in general.

Views: 17

Comment

You need to be a member of The International NanoScience Community to add comments!

Join The International NanoScience Community

Welcome - about us

Welcome! Nanopaprika was cooked up by Hungarian chemistry PhD student in 2007. The main idea was to create something more personal than the other nano networks already on the Internet. Community is open to everyone from post-doctorial researchers and professors to students everywhere.

There is only one important assumption: you have to be interested in nano!

Nanopaprika is always looking for new partners, if you have any idea, contact me at editor@nanopaprika.eu

Dr. András Paszternák, founder of Nanopaprika

Partner network:

Next partner events of TINC

We are Media Partner of:

Badge

Loading…

© 2018   Created by András Paszternák, PhD (founder).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service