Information

NanoPályázat (H)

Pályázat középiskolásoknak

Members: 5
Latest Activity: Jul 24

Pályázati kiírás 2010

Nanotechnólógia az otthonomban - középiskolai pályázat értékelése

A NanoTudomány Nemzetközi Közössége (The International NanoScience Community) harmadik alkalommal hirdetett pályázatot középiskolásoknak, idén a „Nanotechnológia az otthonomban” címmel. A pályázat célja megmutatni, mint gondolnak a diákok a „nanokorszak” új anyagairól, módszereiről és az ezek segítségével létrehozott termékekről. A magyar nyelvű pályamunkák mellett idén angol művekkel is lehetett jelentkezni. Összesen 49 esszé, rajz és kisfilm került a virtuális közösség tagjaiból álló, szakmai zsűri elé.

„Kezünkben van a jövő kulcsa, számos ma még gyógyíthatatlan betegség kezelésének lehetősége, a célzott és hatékonyabb gyógyszerfelhasználás, a diagnosztikai eljárások tökéletesítése, de még hosszú az út mire a lehetőségek már a mindennapi életben is alkalmazhatóak és legfőképpen teljesen veszélytelenek lesznek. A mai kutatók az úttörői ennek az új technológiának, melyet majd mi a jövendő kutatók fejlesztünk tovább, hogy az emberiség szolgálatába állíthassuk.”

Kapás Nikolett

A 2010-es pályázat eredményei a következők:

Magyar nyelvű pályázat:

A három kategóriát (esszé, rajz, film) összevonva a zsűri egy első és két második díjat osztott ki. Mindemellett valamennyi pályázó könyvjutalomban részesül.

I. díj: Kapás Nikolett

(SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye, Szeged)

 

Nano (bio)- technológia alkalmazása és lehetőségei /esszé/

 

II. díj: Vida András

(Református Kollégium, Sepsiszentgyörgy - Románia)

 

Nanotechnológia az otthonomban /kisfilm/

II. díj: Hábel Ervin

(Bánki Donát Műszaki Középiskola, Nyíregyháza)

 

Nanotechnológia az otthonunkban 2010 /esszé/

 

„Napjainkban is léteznek már olyan nanotechnológiás anyagok, melyek elérhetők a „civilek” számára. Tulajdonképpen ezekkel a termékekkel megindult a nano berobbanása a háztartásokba. Igaz, ezek a szerek főként különleges bevonatok, tisztítószerek. Például egy üveglapra csak fel kell kenni a folyadékot és száradás után kész is a szuperhidrofób felület.”

Hábel Ervin

Könyvjutalomban részesül:

Balázs Hanga-Boglárka

(Református Kollégium, Sepsiszentgyörgy - Románia)

 

Kalán Viktória

 

Az eredmények, pályaművek és korábbi pályázatok a www.nanotudomany.org weboldalon érhetőek el.

„Véleményem szerint a nanotechnológiának köszönhetően az otthonunkban olyan tárgyakat és eszközöket használhatunk, amelyek környezetünkkel kíméletesebbek. Nagyon sok olyan lehetőséget rejt magában, amit mi, a jövő generáció, kihasználhatunk és fejleszthetünk.”

Balázs Hanga-Boglárka

Angol nyelvű pályázat:

Az angol pályázatra Oroszországból, Kazahsztánból, Indiából és Írországból érkeztek pályaművek, melyek közül a szakmai zsűri a következőket díjazta:

-          Esszé:

Vydrina Svetlana és Olesya Altunina

(Lyceum №1 - Pushkin St., Tula, Oroszország)

 

Anastasia Tulupova

(Academic lyceum, Tomsk, Oroszország)

 

-          Rajz:

M. Maha Vaishnavi

(TVS higher Secondary School, Madurai, Tamil Nadu, India)

 

 

Larichev Artem, Indionkov Aleksandr, Rogov Aleksandr

(School №23, Tula, Oroszország)

-        Film:

Saifullin Sait és Rychkov Jaroslav

(School № 9, Karaganda, Kazahsztán)

 

Eredmények részletesen a www.nanopaprika.eu/group/nanocompetition weboldalon.

Köszönet a diákok lelkesedésért és a felkészítő tanároknak!

NanoTudomány Nemzetközi Közössége

The International NanoScience Community
Web: http://www.nanopaprika.eu
E-mail: editor@nanopaprika.eu

---------------------------------------------------------------------

„Nanotechnológia az otthonomban 2010”
pályázat középiskolásoknak

A NanoTudomány Nemzetközi Közössége (The International NanoScience Community - TINC) pályázatot hirdet magyarországi és határontúli középiskolás diákoknak „Nanotechnológia az otthonomban 2010” címmel. A pályázat a 2008-as „A nanokorszak kezdetén” és a 2009-es „NANO-TINC 2009” sikeres pályázatok folytatása.

A pályázat célja:

Napjainkban egyre gyakrabban hallunk a nanotudományok segítségével kifejlesztett, megalkotott újdonságokról. A pályázat célja, hogy megmutassa, mint gondolnak a mai középiskolások a „nanokorszak” új anyagairól, módszereiről és az ezek segítségével létrehozott termékekről.

A nano-pályázat kategóriái:

1. „Nanotechnológia az otthonomban 2010” – rajzpályázat.
Csak elektronikus formában beküldött pályamunkákat áll módunkban elfogadni.

2. „Nanotechnológia az otthonomban 2010” – a nanotudományokkal kapcsolatos, szabadon választott témájú esszé (.pdf formátumban kérjük beküldeni)
A kategóriában a pályázat terjedelme legalább 5 gépelt oldal.

3. „Nanotechnológia az otthonomban 2010” – a nanotudományokkal kapcsolatos, szabadon választott témájú kisfilm
A kisfilm maximum 5 perces lehet.

Pályázat beküldési határidő: 2010. november 1.

A pályázatok bemutatására és értékelésére a NanoTudomány Nemzetközi Közössége Internetes oldalának magyar nyelvű tematikus csoportjában kerül sor.

A pályázatokat a NanoTudomány Nemzetközi Közössége által felkért szakmai zsűri értékeli. A nyertesek jutalomban részesülnek.

A beérkezett műveket a NanoTudomány Nemzetközi Közössége weboldalán tesszük közzé. A szervezők fenntartják a jogot, hogy a legjobb írásos pályaműveket nyomtatott formában is megjelentessék.

Bővebb információ a http://www.nanopaprika.eu/group/nanopalyazat weboldalon található, valamint az editor@nanopaprika.eu e-mail címen kérhető.

A rajzokat, kisfilmeket és a szöveges pályázatokat a következő címre kérjük eljuttatni elektronikus formában 2010. november 1-ig: editor@nanopaprika.eu

The International NanoScience Community
„The Spicy world of NanoScience”
http://www.nanopaprika.eu

----

Nanotechnológia a diákok szemével

„Biokémia iránt érdeklődő gimnazistaként lépten-nyomon találkozom a nanotechnológia kifejezéssel, s most pályázatuk alkalmat adott arra, hogy alaposabb ismereteket gyűjtsek erről a tudományágról (?), mozgalomról (?), forradalomról (?).”
Simon András


Második alkalommal hirdette meg középiskolásoknak szóló esszé- és rajzpályázatát a NanoTudomány Nemzetközi Közössége (The International NanoScience Community).

„Elkezdődött a tudomány megújulása a „bio” irányában. Engem is foglalkoztatnak ezek a dolgok. Szerettem volna tudni a kutatók ez irányú véleményét. Van-e több bioanyag a „kutatói asztalon”? Sikerül-e kutatóinknak kifürkészni és feltárni a természet legmélyebb titkait? A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai Anyagtudományi kutatóintézetében, ahová nagy örömömre pályázat útján sikerült bekerülnöm annak „Nyári iskolájába”, nos, ott erre választ is kaptam. Egy lépéssel közelebb kerültem ahhoz a tudományághoz, ami nagyon érdekel. Persze, hogy ez a nanotechnológia!”
Hábel Ervin


A pályázat célja megmutatni, mint gondolnak a diákok a „nanokorszak” új anyagairól, módszereiről és az ezek segítségével létrehozott termékekről.

2009-ben kétszer annyi pályamunka érkezett, mint az előző esztendőben. A pályázók többsége - az Internetes forrásokra támaszkodva - a „nano” kifejezés értelmezésétől indulva a nanotechnológia kialakulásán keresztül az alkalmazási területek bemutatására fókuszált. A dolgozatokban megjelentek a fiatalok gondolatai, véleményei a témával kapcsolatban.

„Mivel a nanotechnológia egy új tudományág, nem csak jó célt szolgálhat.
Nem szabad elvakultnak lennünk! Oda kell figyelni a nanotechnológia alakulásár! Már most meg kell tennünk az óvintézkedéseket, előkészületeket.
Nemzetközi egyezményt kell kötnünk egymással, melyek a nanotechnológia rossz célt szolgáló felhasználását tiltják.”
Hábel Ervin
A felkért szakmai zsűri értékelte a „Nano-TINC 2009" pályázatra beérkezett munkákat. A bírálóbizottság döntése alapján megosztott I. díjban részesül:

Hábel Ervin
(Mentor: Zsigó Zsolt)
A főzőedénytől a nanoméretű eszközökig:
Lépések a bioszenzor megvalósítása felé
(Bánki Donát Műszaki Középiskola, Nyíregyháza)

és

Simon András
(Felkészítő tanár: Veres Benjámin)
A jó, a rossz és a nano
(Tinódi Sebestyén Gimnázium, Sárvár)


II. díjat nyert a pályázaton:

Érsek Zsolt
(Mentor: Huszákné Vigh Gabriella)
Nanotechnológia
(Öveges József Gyakorló Középiskola Szakiskola, Budapest)


Rajz kategóriában, különdíjban részesül:

Csupor Dániel
Nanotechnika az érrendszerben
(Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Győr)


„Áttekintve a nanoforradalom történetének állomásait, azt látom, hogy a 90-es évek hangos sikertörténete a huszonegyedik század első éveire óvatosabb optimizmusnak adta át a helyét. Felléptek az ellenzők, konferenciákat szerveztek, és közleményeket adtak ki azok, akik a nanotudományokban csak a természetbe való beavatkozás újabb, rendkívül hatékony eszközét látják. A tanulmányaimból úgy látom, hogy minden érv és ellenérv után kialakul valamilyen egyensúly, józan középút.”
Simon András


A pályázók közül könyvjutalmat kap:

Schronk Edina
(felkészítő tanár: Inczeffyné Vigh Gyöngyi és Jarábik Béla)
A nanotechnika emberekre gyakorolt hatása
(Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola, Ócsa)

Sipos Fanni
A jövő technológiája a mindennapi életben
(Vendéglátó Idegenforgalmi Kereskedelmi Szakközép Iskola, Cegléd)

„Ez a bio-nanovilág lenyűgöző dolog. De mi tudás kell hozzá! Kitartás, türelem, akaraterő, ha megbotlanánk, vagy megtorpannánk. Több éves, hosszadalmas munkát tud maga mögött a kutató a megtervezéstől a megvalósításig. De ez a jövő… Mi, érdeklődő fiatal kutatópalánták, akik legalább próbálkozásainkkal támogathatjuk kutatóink nem könnyű munkáját, gyümölcsöző elméleteiket, csodálva tehetségüket, kalapot emelünk, és mélyen meghajlunk tudásuk előtt.”
Hábel Ervin


Pályázati weboldal: http://www.nanopaprika.eu/group/nanopalyazat

Köszönet a lelkes diákoknak és felkészítő tanáraiknak!

NanoTudomány Nemzetközi Közössége
The International NanoScience Community
Web: http://www.nanopaprika.eu
E-mail: editor@nanopaprika.eu

______________________________________________
 

Keresés az érvényes pályázatok közöttEREDMÉNYHIRDETÉS 2010. DECEMBER 15. UTÁN!!!

Comment Wall

Comment

You need to be a member of NanoPályázat (H) to add comments!

 
 
 

Latest Activity

Welcome - about us

Welcome! Nanopaprika was cooked up by Hungarian chemistry PhD student in 2007. The main idea was to create something more personal than the other nano networks already on the Internet. Community is open to everyone from post-doctorial researchers and professors to students everywhere.

There is only one important assumption: you have to be interested in nano!

Nanopaprika is always looking for new partners, if you have any idea, contact me at editor@nanopaprika.eu

Dr. András Paszternák, founder of Nanopaprika

Publications by A. Paszternák:

Smartphone-Based Extension of the Curcumin/Cellophane pH Sensing Method

Pd/Ni Synergestic Activity for Hydrogen Oxidation Reaction in Alkaline Conditions

The potential use of cellophane test strips for the quick determination of food colours

pH and CO2 Sensing by Curcumin-Coloured Cellophane Test Strip

Polymeric Honeycombs Decorated by Nickel Nanoparticles

Directed Deposition of Nickel Nanoparticles Using Self-Assembled Organic Template,

Organometallic deposition of ultrasmooth nanoscale Ni film,

Zigzag-shaped nickel nanowires via organometallic template-free route

Surface analytical characterization of passive iron surface modified by alkyl-phosphonic acid layers

Atomic Force Microscopy Studies of Alkyl-Phosphonate SAMs on Mica

Amorphous iron formation due to low energy heavy ion implantation in evaporated 57Fe thin films

Surface modification of passive iron by alkylphosphonic acid layers

Formation and structure of alkylphosphonic acid layers on passive iron

Structure of the nonionic surfactant triethoxy monooctylether C8E3 adsorbed at the free water surface, as seen from surface tension measurements and Monte Carlo simulations

Next partner events of TINC

We are Media Partner of: